Skip to main content

kerkgebouw

Immanuelkerk
Wicher Nijkampstraat 95
7545 XP Enschede
053 – 432 30 24
Postbus 1265
7500 BG Enschede

Predikant

Scriba

Stuur een mail:
scriba@immanuelkerk-enschede.nl

Stuur een appje of bel:
06 – 38 24 39 80

ANBI “GEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT ENSCHEDE-WEST”, RSIN: 5815290
KvK nummer “Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Enschede-West”: 76383059 (onze gemeente)
KvK nummer “Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland”: 09193479 (landelijke koepel)
VVB en giften: NL05 INGB 0664 9334 75 en NL69 INGB 0002 1279 28
Diaconie: NL52 INGB 0664 9336 96, diaconie@enschede-west.nl

Interesse in lid worden
van onze gemeente?

Neem contact op met onze Scriba

Scriba:
06 – 38 24 39 80
scriba@immanuelkerk-enschede.nl