Skip to main content

IMMANUELKERK ENSCHEDE

Onze kerkdiensten

Iedereen is welkom! In een kerkdienst ontmoeten we God en elkaar. Elke zondag hebben we om 9:30 uur en 16:30 uur een dienst. Tijdens de dienst zingen we psalmen en liederen onder begeleiding van orgel en band, we lezen uit de Bijbel (NBV21), we bidden en we luisteren naar een inspirerende preek. De teksten van de liederen en uit de Bijbel worden geprojecteerd op de muur. In de hal van de kerk staat er altijd iemand klaar die je de weg kan wijzen in onze kerk. Je kunt ze bij binnenkomst in de hal direct herkennen!

4-12 jaar

Bijbelklas

Elke week komen afwisselend de onder- of bovenbouw kinderen van de basisschool tijdens de dienst bij elkaar. Daar bespreken we met een aantal enthousiaste leiders een Bijbelverhaal. Dit verhaal verwerken we dan in een knutsel, tekening, quiz of spel, passend bij je leeftijd. Naast de bijbelklas momenten zijn er ook activiteiten waar alle kinderen van de basisschool tegelijk aanwezig zijn. Momenten van gezelligheid, ontmoeten en plezier maken. Samen vol van Gods liefde! Kom je ook?

Een bijzondere samenkomst

De kerkdienst op zondag is voor ons een bijzondere samenkomst. Als kerk zijn we een gemeenschap van gelovigen die alles van Jezus Christus verwacht. In onze bijeenkomsten willen we daarom God centraal stellen, want Hij verdient alle eer. God de Heilige Geest heeft ons verschillende gaven en talenten gegeven tot eer van zijn Naam. We hebben elkaars woorden, muziek, overdenkingen en creativiteit dus nodig.

In onze kerkdiensten gebruiken we vaak een zelfde soort structuur. Zo proberen we een gevoel van rust, eerbied en thuiskomen over te brengen. Toch zien de kerkdiensten er inhoudelijk per zondag verschillend uit. Van feestelijke diensten tot diensten met rust, bezinning en reflectie. God is Heer over heel ons leven, van de mooie tot verdrietige momenten. Dit zie je terug in onze diensten. 

Na de kerkdienst

Koffie drinken

Iedere zondag is er na de dienst de gelegenheid om met elkaar in de kerk een kopje koffie met wat lekkers te nuttigen. Voor de kinderen is er ook wat lekkers en limonade. Zien we je daar?